2020-03-02

Koronavirus

 

Kan du være smittet?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker?

IKKE KOM INN I LEGESENTERET MED MINDRE DU ER KRITISK SYK!

KONTAKT OSS ALLTID FØRST PÅ TELEFON, HELSERESPONS ELLER HELSENORGE.NO

SÅ FÅR DU TILBUD OM TELEFONKONSULTASJON, VIDEOKONSULTASJON ELLER E-KONSULTASJON.

Se ellers helsenorge.no for oppdatert informasjon.

VI ANBEFALER AT DU GÅR INN PÅ "KORONASJEKKEN.NO" FOR RÅD/SVAR PÅ SPØRSMÅL.

Munnbind/pårørende

Informasjon til pasienter

Les mer... 2021-03-24 10:36:29

Betaling på legekontoret

Informasjon til pasienter

Les mer... 2021-03-10 11:58:41

Koronavaksinen

Informasjon til pasienter

Les mer... 2021-03-08 11:49:52