2020-03-02

Koronavirus

 

Kan du være smittet?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker?

IKKE KOM INN I LEGESENTERET MED MINDRE DU ER KRITISK SYK!

KONTAKT OSS ALLTID FØRST PÅ TELEFON, HELSERESPONS ELLER HELSENORGE.NO

SÅ FÅR DU TILBUD OM TELEFONKONSULTASJON, VIDEOKONSULTASJON ELLER E-KONSULTASJON.

Se ellers helsenorge.no for oppdatert informasjon.

VI ANBEFALER AT DU GÅR INN PÅ "KORONASJEKKEN.NO" FOR RÅD/SVAR PÅ SPØRSMÅL.

Influensavaksine

Vedrørende årets influensavaksine

Les mer... 2020-09-01 12:48:29

OBS!! VIKTIG MELDING VEDR. KORONA

Informasjon til pasienter

Les mer... 2020-03-16 10:30:11

Elektronisk kommunikasjon

Vi bruker helsenorge.no sin plattform for elektronisk kommunikasjon, resept og timebestilling.

Les mer... 2019-01-25 13:54:56